خانه / شاخص های تعدیل / شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها

شاخصهای تعدیل آحاد بها
ردیف سال شاخصهای قطعی سه ماهه دریافت فایل
۱ ۹۷ سوم و چهارم عدم انتشار
اول و دوم دریافت فایل
۲ ۹۶ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل
۳ ۹۵ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل
۴ ۹۴ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل
۵ ۹۳ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل
۶ ۹۲ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل
۷ ۹۱ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل
۸ ۹۰ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل
۹ ۸۹ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل
۱۰ ۸۸ سوم و چهارم دریافت فایل
اول و دوم دریافت فایل

User Rating: ۴٫۵۵ ( ۱ votes)

درباره‌ی admin

پاسخی بگذارید