خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده30

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده30

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده۳۰

ماده ٣٠ – تغییر مدت پیمان بند(ج) ماده فوق بیان می دارد که “در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند (الف) علل تأخیر کار را بررسی …

بیشتر بخوانید »