خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده37

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده37

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۳۷

ماده ٣٧ – پرداختها مطابق بند الف این ماده در آخر هر ماه، پیمانکار صورت وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را تهیه و تا آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک …

بیشتر بخوانید »