لیست نشریه، دستورالعمل، ضوابط و آیین نامه ها

 

ردیف شماره عنوان شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ دریافت فایل
۱ ۸۳ مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه ۸ متر آبانماه ۱۳۸۳ دریافت فایل
۲ ۸۷ معیارهای طرح هندسی تقاطع ها ۱-۹۴۴/۵۶-۸۰۸ ۱۳۶۷/۰۷/۲۴ دریافت فایل
۳ ۱۰۱ مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر دوم) ۹۲/۴۱۲۰۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ دریافت فایل
۴ ۱۲۷ آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک) ۱-۱۹۳۵۱/۵۶-۲۲۰۸ ۱۳۷۱/۱۲/۰۱ دریافت فایل
۵ ۱۳۱ راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول) ۲۰/۵۶۵۳ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ دریافت فایل
۶ ۱۴۸ دستورالعمل تهیه پروژه راههای جنگلی ۱۰۲/۵۷۶۷-۵۴/۴۸۵۸ ۱۳۷۸/۰۹/۱۴ دریافت فایل
۷ ۱۶۱ آیین نامه طرح هندسی راه ها ۱۰۲-۷۴۴۴/۵۶-۱۵۲۳ ۱۳۷۵/۱۱/۰۹ دریافت فایل
۸ ۱۹۵ مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری ۱۰۲/۱۳۱۱-۵۴/۹۹۵ ۱۳۷۹/۰۳/۱۱ دریافت فایل
۹ ۲۰۶ طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) ۱۰۵/۱۶۳۴-۵۴/۲۷۴۶ ۱۳۷۹/۰۵/۲۳ دریافت فایل
۱۰ ۲۳۴ آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (تجدید نظر اول) ۱۰۰/۲۸۱۴۲ ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ دریافت فایل
۱۱ ۲۶۷ آیین نامه ایمنی راه های کشور ۹۳/۱۳۶۲۵۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ دریافت فایل
۱۲ ۲۶۸ دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها ۱۰۱/۱۰۲۳۱۹ ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ دریافت فایل
۱۳ ۲۷۹ مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن ۱۰۱/۵۴۵۲۸ ۱۳۸۳/۰۴/۰۲ دریافت فایل
۱۴ ۲۸۰ مشخصات فنی عمومی راهداری ۱۰۱/۶۶۲۱۱ ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ دریافت فایل
۱۵ ۲۸۱ ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی ۱۰۱/۴۲۵۶۰ ۱۳۸۳/۰۳/۱۶ دریافت فایل
۱۶ ۲۸۸ آیین نامه طرح هندسی راه آهن ۱۰۱/۱۱۳۴۴۵ ۱۳۸۳/۰۶/۲۴ دریافت فایل
۱۷ ۲۸۹ راهنمای روش محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانها ۱۳۸۳ دریافت فایل
۱۸ ۲۹۲ نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شکل) ۹۴/۱۲۱۷۵۰ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ دریافت فایل
۱۹ ۳۰۱ مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن ۱۳۸۴ دریافت فایل
۲۰ ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هدرولیکی و آبشستگی پل ۱۰۱/۶۹۵۳۶ ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ دریافت فایل
۲۱ ۳۵۳ راهنمای طراحی روساز فرودگاه ۱۳۸۵ دریافت فایل
۲۲ ۳۵۴ راهنمای طراحی و اجرای بتن غلطکی در روسازی راههای کشور ۱۰۰/۱۲۰۱۱ ۱۳۸۸/۰۲/۱۴ دریافت فایل
۲۳ ۳۵۵ دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن ۱۰۰/۱۵۰۲۶۵ ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ دریافت فایل
۲۴ ۳۶۶ راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکشی مناسب ۹۴/۲۸۴۶۷ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ دریافت فایل
۲۵ ۳۹۴ دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع السیر ۱۰۰/۷۱۲۸۳ ۱۳۸۶/۰۵/۲۴ دریافت فایل
۲۶ ۴۱۵ آیین نامه طرح هندسی راه های ایران ۱۰۰/۶۵۴۶۶ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ دریافت فایل
۲۷ ۴۱۷ مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها ۱۰۰/۴۳۷۳۹ ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ دریافت فایل
۲۸ ۵۷۰ آیین نامه طراحی راهدارخانه ها ۱۳۹۰ دریافت فایل
۲۹ ۷۰۲ دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازی ۹۵/۵۸۹۷۴۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ دریافت فایل
۳۰ ۴۳۱۱ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ دریافت فایل
۳۱ دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای ۹۴/۱۵۸۷۶۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ دریافت فایل
۳۲ ۵۱۱ راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها ۱۰۰/۲۵۱۴۴ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ دریافت فایل
۳۳ ۴۱۲ شرح خدمات همسان مطالعات طرح های بهسازی راه ۱۰۰/۲۱۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ دریافت فایل

 

 

بازدیدها: 1282

درباره‌ی مدیر

اسماعیل ورزیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *