چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده۳۰

ماده ٣٠ – تغییر مدت پیمان

بند(ج) ماده فوق بیان می دارد که “در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد مهندس

مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند (الف) علل تأخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان

مجاز یا غیر مجاز کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید مینماید.”

چالش و مشکل اساسی موجود در این ماده که گریبان گیر تمام پروژه ها است به این شرح است که اگر در انتهای مدت پیمان

هنوز کارها به اتمام نرسیده و پروژه نیاز به ادامه کار داشته باشد باید تاخیرها بررسی و طبق مفاد فوق دو حالت زیر اتفاق می افتد:

١- تمام یا قسمتی از تاخیرات مجاز بوده و پیمان به همان اندازه تمدید می گردد و ادامه کار تا انتهای مدت تمدید بلامانع بوده

و تشکیلات کارفرما (ذیحسابی) از نظر پرداختها دچار مشکل نمیشوند.

٢- تمام تاخیرات غیر مجاز و پیمانکار مقصر می باشد در اینصورت طبق این ماده امکان تمدید وجود ندارد حال یا پیمانکار باید

کار را ادامه دهد که در اینصورت معمولا تشکیلات کارفرما (ذیحسابی) در پرداخت صورت وضعیت ها دچار مشکل شده و لذا امکان پرداخت به پیمانکار وجود ندارد و یا اینکه کارفرما باید از تمام قصور پیمانکار چشم پوشی نموده و تمام تاخیرات او را مجاز نماید تا بتواند پیمان را تمدید کند که این حالت متاسفانه در بسیاری از پروژ ه ها دیده شده است و البته حالت سومی هم وجود دارد که در عمل برخی ها به آن صورت عمل می نمایند و آن به این نحو است که بدون توجه به ماده فوق، مدت پیمان با قید شرط بررسی تاخیرات در انتهای پیمان تمدید شود. لذا پیشنهاد می شود در بند فوق شرط تمدید مدت پیمان به مقدار مجاز حذف و امکان تمدید پیمان به مدت مورد نیاز بر اساس آخرین برنامه زمانبندی به روز شده مورد تایید مشاور و مصوب کارفرما فراهم شود و تاخیرات پیمان در انتهای خاتمه پروژه (اتمام کارها، ختم پیمان مطابق ماده ۴٨ و یا فسخ آن مطابق ماده های ۴۶و ۴٧ ) بررسی گردد.
 

بازدیدها: 239

درباره‌ی مدیر

اسماعیل ورزیده

همچنین ببینید

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

ماده۴٨ ـ خاتمه پیمان مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *