خانه / نشریه

نشریه

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها

شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۸ شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۷ شاخص های تعدیل مربوط به دوره های نیمه اول سال ۱۳۹۷ شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و …

بیشتر بخوانید »

لیست نشریه، دستورالعمل، ضوابط و آیین نامه ها

  ردیف شماره عنوان شماره ابلاغ تاریخ ابلاغ دریافت فایل ۱ ۸۳ مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه ۸ متر – آبانماه ۱۳۸۳ ۲ ۸۷ معیارهای طرح هندسی تقاطع ها ۱-۹۴۴/۵۶-۸۰۸ ۱۳۶۷/۰۷/۲۴ ۳ ۱۰۱ مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر دوم) ۹۲/۴۱۲۰۳ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ۴ ۱۲۷ آزمایشهای تیپ مکانیک …

بیشتر بخوانید »