خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده29

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده29

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۲۹

ماده ٢٩ – تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان مطابق بند (الف) این ماده ” در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما …

بیشتر بخوانید »