خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده48

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده48

چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ماده های شرایط عمومی پیمان ـ ماده ۴۸

ماده۴٨ ـ خاتمه پیمان مطابق این ماده هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکـه تقـصیری متوجـه پیمانکـار باشـد، بنـا بـه مصلحت خود یا علل دیگر میتواند به پیمان خاتمه دهد. لذا خساراتهای ناشی از این خاتمه یک طرفـه را مطـابق بنـد (د) بـه پیمانکار پرداخت میکند. طبق …

بیشتر بخوانید »